Laatste alarmering:
Datum vandaag Tijd 08:53:27 (bnn-08) Hv Weg Letsel (auto, Boom) Barsweg Elim 038993 042332 Prio Hoog Eenheid | Cluster Zuidwest - OvD Brandweer Regionaal Drenthe
maandag 30 november 2020

ZONDAG 07|07

Stijging aantal faillissementen in Drenthe over 1e kwartaal 2019 t.o.v. 1e kwartaal 2018

Toen vanaf 2008 de kredietcrisis uitbrak, steeg het aantal faillissementen in Nederland in rap tempo. Maar zoals na elke crisis, gloort er altijd weer licht achter de horizon. Vanaf 2013 keerde het economische tij en zette de daling van het aantal faillissementen in. We zagen in Nederland de vijf daaropvolgende jaren telkens een flinke daling. Ook in 2018 was er landelijk een trend van een daling, maar de verwachting is een trendbreuk in 2019, waarin weer een stijgende lijn te zien zal zijn. Reden hiervoor zijn vooral de spanningen rondom de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten en de onduidelijkheid rondom de Brexit.

Grote verschillen tussen provincies
Hoewel er landelijk nog steeds een daling van het aantal faillissementen waar te nemen is, zijn de verschillen per provincie groot. Flevoland kende in het 1e kwartaal van 2019 een spectaculaire daling t.o.v. het 1e kwartaal van 2018, met een daling van 37%. Ook Groningen en Overijssel hadden een daling van meer dan 20%. Maar er zijn ook provincies waar het aantal faillissementen over het 1e kwartaal is toegenomen. Koploper is de provincie Limburg die ten opzicht van het 1e kwartaal een stijging kende van 49%. Ook de provincie Drenthe deed het slecht en was er in het 1e kwartaal 2019 een stijging van 18% te zien.

Drenthe gaat niet mee in de landelijke economische groei
Al enkele jaren is een trend in Drenthe waar te nemen dat het weliswaar net zoals de rest van Nederland een economisch herstel ervaart, maar het herstel blijft achter ten opzichte van de rest van Nederland. Hetzelfde is waar te nemen in Limburg. Drenthe en Limburg blijken daarmee economisch de zwakste provincies van Nederland. Deze provincies hebben niet zoveel economische bedrijvigheid als de rest van Nederland, maar er is ook een andere oorzaak aan te wijzen. Een opvallende overeenkomst tussen Drenthe en Limburg zijn de demografische factoren. In beide provincies daalt het inwonersaantal. Jongeren trekken weg uit de dorpen en steden en ouderen blijven er wonen. De verwachte vergrijzing is vooral in Drenthe te zien. De verwachting volgens het CBS, is dat Drenthe in 2040 het hoogste aantal 65-plussers zal hebben.

Faillissement als dwangmiddel
Drentse bedrijven die het financieel moeilijk hebben lopen uiteraard het meeste risico op een faillissement, maar een faillissement kan ook als dwangmiddel ingezet worden. “Wanneer een schuldenaar niet betaald heb je als schuldeiser het recht om faillissement aan te vragen. Maar weet wel dat je met het aanvragen van een faillissement in de meeste geval je geld ook kwijt bent.”, aldus Jurgen Zuurman van De Voordeligste Deurwaarder. Als een schuldenaar echt weigert te betalen en er is geen dispuut over het schuldbedrag, dan kan het ook een vorm van dwangmiddel zijn om de schuldenaar aan het betalen te krijgen. Daarbij moet je ook een steunvordering krijgen, dus een leverancier of de belastingdienst die ook nog geld van schuldenaar moet krijgen. Soms helpt het om een betalingsregeling te treffen, want de meeste ondernemers willen natuurlijk niet failliet. Maar het kan ook een gok zijn en wil een ondernemer juist failliet gaan. In dit geval is het dan te hopen dat er voor de schuldeisers nog iets te halen valt bij een faillissement. 

 
Foto's
1/1

Ook interessant